Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

...ἐν τῷ παραδείσῳ ...


...ὧν (ποδῶν) ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν, κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη... (Τροπάριο της Κασσιανής).

...Καὶ ἤκουσαν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου... (Γένεσις 3.8)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου